CA Client Automation

Expand all | Collapse all

Upgrade Windows OS

Jump to Best Answer
 • 1.  Upgrade Windows OS

  Posted 01-22-2020 10:11 AM
  Hi Team 

  Client wants to upgrade the Windows OS base version through software delivery.

  Can you please advice on this

  thanks

  Santhosh


 • 2.  RE: Upgrade Windows OS

  Broadcom Employee
  Posted 01-23-2020 08:19 AM

  Hi Santhosh,

   

  Yes, Software Delivery can be used to upgrade the Windows operating system. Most commonly Windows 10 upgrades due to the frequent release by Microsoft.

   

  Rgds,

  Steve.

   


 • 3.  RE: Upgrade Windows OS

  Posted 01-24-2020 04:03 AM

  Hello.

  Czech Cadastre used SD for upgrading from 1609 to 1903. It was working fine. The core was cmd scripts and installation media from MS J

  I can send you these scripts.

   

  Petr

   

   


  Tento email a jeho případné přílohy jsou určeny výhradně konkrétnímu adresátovi a mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu nebo jeho příloh či jejich obsahu, obratem nás prosím kontaktujte a email a případné přílohy trvale odstraňte. Současně vezměte na vědomí, že šíření, sdělování obsahu či kopírování obsahu emailu či příloh je přísně zakázáno. This Email and its attachments are intended only for use by the intended addressee named inside and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this email or attachments please contact us immediately, and permanently delete the email and attachments and note that dissemination, disclosure or copying of this email and attachments is strictly prohibited.


  Zásady komunikace, které společnost T-Mobile Czech Republic a.s. užívá při sjednávání smluv, jsou uvedeny zde . Není-li v zásadách uvedeno jinak, nepředstavuje tato zpráva konečný návrh na uzavření či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu. The communication principles which T-Mobile Czech Republic a.s. applies when negotiating contracts are defined here . Unless otherwise stated in the principles, this message does not constitute the final offer to contract or an amendment of a contract or acceptance of such offer.


 • 4.  RE: Upgrade Windows OS

  Posted 01-25-2020 11:41 PM
  Hi Petr,

  Can you please send me the scripts 

  Thanks

  Santhosh


 • 5.  RE: Upgrade Windows OS
  Best Answer

  Posted 01-23-2020 08:58 AM
  If you are looking Win10 to newer Win10 version check out this POST on using SD to upgrade OS using OSIM data.

  https://community.broadcom.com/enterprisesoftware/communities/community-home/digestviewer/viewthread?GroupId=1471&MID=799079&CommunityKey=371d6f54-97f7-4176-a609-48a847801934&tab=digestviewer&ReturnUrl=%2fenterprisesoftware%2fcommunities%2fcommunity-home%2fdigestviewer%3fcommunitykey%3d371d6f54-97f7-4176-a609-48a847801934%26tab%3ddigestviewer